Tổng hợp những nguyên nhân gây viêm dạ dày cấp: Viêm dạ dày là căn bệnh rất dễ xảy ra đối với những